Qlik Sense -sovellusten avulla tietojen analysointi on tehty erittäin helpoksi.

Tiedon sanotaan olevan yritysten tärkein voimavara (ehkä pääoman jälkeen), mutta sen hyödyntäminen, tieton tunteminen ja päätöksen teko tiedon ja siitä havaittujen trendien ja faktan perusteella on vielä useassa organisaatiossa vain tavoitteen tasolla. 

Qlik Sense -kurssi

Qlik Sense tarjoaa erittäin nykyaikaisen ja dynaamisen välineen tietojen analysointiin. Qlik Sense kehittyy koko ajan ja sen kännykkä-maailmasta tuttu apps (Qlik Sense:ssä extensions) -malli laajentaa tämä välineen ominaisuuksia kiihtyvällä vauhdilla. Kaiken kaikkiaan Qlik Sense on sekä erittäin pidetty että myös helppo ja suorituskykyinen business intelligence väline tietojen analysointiin ja tiedosta oppimiseen. 

Kurssimme ovat asiakaskohtaisia ja ne räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan

Qlik Sense -kursseja meillä on kaksi: Qlik Sense Designer, jossa opit Sense-appsin käytön ja sen objektien (listat, kaaviot) luonnin, sekä Qlik Sense Developer, jolla opit tietokannan luonnin ja sovelluksen rakentemisen käyttäjiä varten.

Löydät kurssien kuvaukset tämän sivun alaosasta. 

Ota yhteys ja pyydä tarjousta. Kurssimme voidaan myös räätälöidä asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Olemme toteuttaneet räätälöityjä ja asiakaskohtaisia QlikView/Qlik Sense koulutuksia kymmenille suomalaisyrityksille. Räätälöinnin tarve on aina tapauskohtaista, normaalitapauksissa emme veloita räätälöinnistä erikseen. 

Hanki sinäkin laadukasta ja asiakaslähtöistä Qlik Sense -koulutusta meiltä. Sinua ennen näin ovat tehneet jo varsin monet organisaatiot kautta Suomen maan. 

Erotumme kilpailijoistamme eduksemme hinnan, laadun ja asiakaslähtöisyyden kautta. 

QlikView-kurssi ja Qlik Sense-kurssi

Qlik Sense on erittäin nykyaikainen ja suosittu väline tiedon analysointiin ja tietojen integrointiin. Tietoja voidaan tuo Sense:n tietokantaan ja yhdistellä eri järjestelmistä hyvin helposti.

Eri järjestelmien tiedon analysointi on helppoa – ja usein erittäin palkitsevaa. Tiedon analysointi luo pohjaa hyviin päätöksiin ja tuo samalla jokaisessa organisaatiossa esiin puutteita ja ongelmakohtia tiedon laadussa.

Nämä voidaan korjata vain, kun ne tuodaan esille ja tähän Qlik Sense on väline vailla vertaa. Toisin kuin ”perinteiset” business intelligence -välineet Qlik Sense ei vaadi suurta määrää vaivalloisia määrittelyä ja esivaiheita, vaan työhön päästään hyvin nopeasti.

Joskus liiankin nopeasti, siitä syystä suosittelemme lämpimästi kurssien käymistä ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista. 

 

Toisin kuin useilla muilla työkaluilla, Sense ei kaipaa ennalta laskettuja ja valmisteltua tietoja ennalta määrättyihin tietotarpeisiin vastaamiseksi.

Sense käyttäjät voivat etsiä,  tutkia ja löytää vastauksia ja ongelmakohtia ilman ennakkovalmisteluja tietokannassa.

Sense:n käyttö muistuttaa osin internet-selaimen käyttöä: löydät usein jotakin sellaista, mitä et tiennyt edes etsiväsi  ja nämä löydöt voivat osoittautua erittäin arvokkaiksi ja tärkeiksi liiketoiminnan tehostamisessa ja oikeiden päätösten teossa.

Qlik Sense -sovellukset toimivat niin tietokoneilla, tableiteilla kuin kännyköilläkin. Tietojen analysointi on näin tehty mahdolliseksi ajasta ja paikasta riippumattomasti.

Qlik Sense -koulutusta sinulle

Qlik Sense Designer: miten analysoida tietoja tehokkaasti Qlik Sensen avulla?

Kurssi järjestetään asiakaskohtaisesti ja sen kesto on 2 työpäivää. 
 

Kurssin aikana opit tuntemaan Sensen ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Käytännönläheisen kurssin aikana painotamme tärkeimpiä ja oleellisimpia asioista Sensen käytössä sen mittaristojen ja raporttien laadinnassa. Kurssin muoto on workshop, Sense opitaan siellä käyttämällä ja harjoituksia tekemällä. Koska kurssimme ovat asiakaskohtaisia, voimme kullakin kurssilla painottaa juuri niitä asioita ja omainaisuuksia, jotka kulloinkin koetaan asiakkaalle tärkeimmiksi. 

Tässä kurssin pääkohdat listattuina: 

 • Qlik Sense -käyttöliittymä
 • Valintojen ja halujen teko
 • Tiedon latauksen perusteet
 • Kaavioiden ja valintalistojen teko
 • Tarinoiden rakenteminen datan pohjalta
 • Set Analysis -tekniikka
 • Muuttujien käyttö
 • Kirjanmerkit ja muuttujien käyttö

Qlik Sense Developer: tietojen integrointi ja lataus käyttäjien hyväksikäytettäväksi

Kurssi järjestetään asiakaskohtaisesti ja sen kesto on 3 työpäivää. 

Tärkeä osa Sensen käyttöönottoa on tiedon kerääminen eri lähdejärjestelmistä ja integroiminen optimaaliseksi assosiaatiseksi Sense-tietokannaksi.

Tietojen lataus ja integrointi ovat sinänsä melko helppoja asioita toteuttaa Sensellä, mutta samassa yhteydessä törmätään usein ongelmiin ja ”haasteisiin” kuten synteettiset avaimet ja luupit tietorakenteessa.

Fakta-taulujen lisääntyessä tulee myös pohtia, tulisi taulukot yhdistää vaiko käyttää ns. Link table -tekniikkaa.

Nämä kuuluvat niihin asioihin, joita Saariston IT:n Qlik Sense Developer -kurssilla läpikäydään ja opitaan ratkaisemaan.

3-päiväinen kurssi on työntäyteinen ja opettavainen ja se antaa hyvän pohjan oman organisaation Sense-sovellusten rakentemiseen. 

Tässä kurssin pääkohdat listattuina:

 • Data Manager ja Data Load Editor
 • Tietojen lataus relaatiotietokannasta
 • Tietojen lataus Excelistä ja csv-tiedostoista
 • Debuggerin käyttö
 • Join-operaattorit ja Concatenate
 • Tietomallin ongelmakohdat: Synteettiset avaimet ja ”loosely coupled tables”
 • Mapping load -toiminnallisuus
 • Set Analysis – ja Alternate States -tekniikat
 • Suorituskyky, QVD-tiedostot ja Incremental load
 • Käyttäjän tunnistus ja suojausten pääperiaatteet

Yhteystiedot

Saariston IT

www.saaristonit.fi

puh. 045-6519941

kari.aalto(at)saaristonit.fi

Tietoa meistä

Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit