Tykkää meistä Facebookissa!

SQL on avain tietokannan käyttöön.

SQL-kurssillamme otat helposti haltuusi tämän tärkeän työvälineen. 

Meidän osaamiseemme voit luottaa, meillä on yli 20 vuoden käytännön kokemus SQL:n käytöstä ja SQL-koulutuksesta. Olemme erikoistuneet Oracleen, mutta koulutamme myös muiden SQL-murteiden käyttöön.

Saariston IT:n sql-kurssi
SQL-kurssi

Oracle SQL-kurssi, perusteet

SQL-kurssi, perusteet: kesto 2 työpäivää.

Oracle SQL -peruskurssi antaa hyvät valmiudet Oracle-relaatiotietokannan ja SQL-kielen käyttöön. Kurssi keskittyy ennen kaikkea tietokantahakujen tekemiseen. Samalla tutustumme relaatiokanta-teoriaan sekä Oracle-tietokannan rakenteeseen ja peruskäsitteisiin. 

SQL-kurssi on sopii hyvin henkilöille, joiden tulee tuntea ja osata hyväksikäyttää Oracle-relaatiotietokantaa, etsiä tietoja ja luoda raportteja. Kurssi luo osaamisperustan sekä Oracle-tietokannan hoidolle että Oraclea käyttävälle sovelluskehitykselle. Kurssin on hyvin käytännönläheinen ja sen käytyään kurssilainen voi heti alkaa käyttää tehokkaasti SQL-kieltä tietokannan tietojen analysointiin, raportointiin ja myös päivitykseen. 

Kurssin sisältö pääpiirteissään

 • Oracle-relaatiotietokannan perusrakenne ja käsitteet
 • SQL Developer – ja SQL Plus –välineiden käyttö
 • Tietojen haku Oracle-kannasta
 • Hakuehdot 
 • Tiedon lajittelu
 • Pseudosarakkeet
 • Liitokset
 • Tiedon ryhmittely 
 • Ryhmäfunktioiden käyttö
 • Alikyselyt
 • Tietokantataulujen luonti, muuttaminen ja poisto (DDL)
 • Tiedon lisääminen, päivitys ja poisto (DML)
SaaristonIT SQL-kurssi

Oracle SQL-kurssi, Advanced SQL

SQL-kurssi, Advanced SQL: kesto on 2 työpäivää.

Tämä kurssi syventää osallistujien SQL-kielen osaamista. Tärkeimpiä asioita ovat mm. kannan sääntöjen (Constraints) sekä viite-eheyden läpikäynti. Tärkeä osa kurssia on Oraclen lukuisiin käytännöllisiin rivifunktioihin tutustuminen sekä SQL99-standardin mukaiset liitokset. Kurssilla perehdytään tietokannan suojauksiin käyttäjätunnusten, roolien sekä käyttöoikeuksien kautta. 

Sopii hyvin sinulle, joka haluat syventää tai kerrata Oracle SQL –osaamistaan. Perusvaatimuksena on Oracle SQL -peruskurssin käynti tai vastaavat tiedot.

Tämä kurssi sopii hyvin myös henkilöille, joilla on kokemusta jostakin toisesta relaatiotietokannasta ja tarve omaksua Oraclen ominaispiirteet nopeasti. 

SQL-kurssin sisältö pääpiirteissään

 • ANSI SQL –liitokset
 • Cube- ja Rollup-operaattorit
 • Case-rakenne
 • SQL-rivifunktiot (numeeriselle, merkkimuotoiselle ja DATE-tiedolle)
 • NULL-arvoihin liittyvät funktiot
 • Tietohakemiston tehokas käyttö
 • Tietokannan taulujen ja indeksien suunnittelu ja toteutus
 • Sekvenssit, näkymät ja synonyymit
 • Käyttäjätunnukset, roolit ja käyttöoikeudet
 • Integrity Constraints: Primary key, Unique key, Foreign key, Check
Saariston IT SQL-kurssi

Oracle SQL workshop

Työpajan kesto 1 – 2 työpäivää sisällöstä riippuen. 

SQL-workshop on erittäin hyvä ja mielenkiintoinen vaihtoehto, kun haluat kerrata SQL-kielen osaamistasi tai vaikkapa tutustua eroihin eri toimittajien SQL:n välillä (”SQL-murteet”).

Workshopissa voidaan varsin vapaasti harjoitella ja kokeilla eri tehtäviä ja SQL-komentoja. Usein workshopit keskittyvät tiedon hakuun tietokannasta, mutta yhtä hyvin voidaan mukaan ottaa esim. tapahtumankäsittelyä tai vaikkapa tietokannan hoitoon liittyviä asioita. 

Workshopin sisältö sovitaan aina asiakkaan kanssa ja räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Workshop on erittäin opettavainen ja tehokas tapa tulla tutuksi SQL:n teorian kanssa: teoriaa sovelletaan heti käytännössä. On suuri ero siinä, että näkee esityskalvolla, miten määrätty asia tehdään, kuin päästä itse tekemään ja kokeilemaan sitä. Oppiminen tapahtuu lopultakin tekemisen ohessa, luennoilla saadaan tieto opittavasta asiasta. 

Ota meihin yhteys ja kerro, minkälaisen workshopin tarvitset, niin järjestämme sen pikaisesti. 

Oracle SQL & PL/SQL Update –seminaari (Oracle8i-Oracle 21c)

Seminaarin kesto 1 työpäivä.

Jokainen ohjelmaversio tuo mukanaan ominaisuuksia, jotka helpottavat ja tehostavat ohjelmistojen kehitystyötä ja käyttöä. Usein ne kuitenkin jäävät hyödyntämättä, koska vanhatkin tekniikat yhä toimivat. Tämä seminaari on hyvä tapa päivittää tiedot Oracle 12c:n tasolleTunnetko ulkoisten taulujen ja tilapäistän taulujen käytön? Miten rivimäärän rajoittaminen hauissa tehdään? Ovatko hierarkiset haut hallussasi? Mitkä ovat Oracle PL/SQL -kielen viimeisimmät ”uutuudet”? Kaiken tämän ja paljon muuta opit tässä seminaarissa. Seminaarin nimi voisi hyvin olla myös Oracle SQL & PL/SQL uudet ja vanhat uudet piirteet”!

Luennoitsijana toimii Kari Aalto. Hänellä on kokemusta Oracle-teknologiasta kouluttajan, sovelluskehittäjän ja Oraclen teknisen tuen rooleissa vuodesta 1994 alkaen. 

Seminaarin sisältö pääpiirteissään

SQL-koulutus osa: 

PL/SQL-koulutus osa: 

Erittäin kokenut SQL-kouluttaja Kari Aalto

Kouluttajana toimii Kari Aalto. Hänellä on pitkä Oracle-kokemus vuodesta 1994 asti kouluttajana, konsulttina sekä Oraclen teknisen tuen tehtävissä Euroopassa sekä Lähi-Idässä.

SQL-kielen historiaa ja nykypäivää

Relaatiokannat ja SQL ovat saaneet alkunsa 1970-luvulla IBM n tutkimuslaitoksessa. Relaatiotietokanta-teorian kehitti E. F. Codd  1970-luvun loppupuolella perusti Larry Ellison yrityksen Relational Software, joka alkoi kehittää omaa SQL-versiotaan ja vuonna 1979 julkaistiinkin ensimmäinen kaupallinen Oracle-versio Oracle V2. (Yrityksen nimi muuttui myös Oracleksi . IBM:n ensimmäinen kaupallinen relaatiotietokantaversio (DB2) julkaistiin vuonna 1982. Oracle on siitä lähtien ollut yksi johtavia jos ei johtava relaatiotietokantatoimittaja. Tämänhetkinen Oracle-tietokantaversio on Oracle 12c.

SQL (Structured Query Language) on relaatiokannan käsittelykieli, ei ohjelmointikieli. SQL pitää sisällään tietokannan rakenteisiin vaikuttavat käskyt (DDL – Data Definition Language), tietokannan dataan vaikuttavat käskyt (DML – Data Maninulation Language), käyttöoikeuksien hallintakäskyt (DCL – Data Control Language) sekä SELECT- eli lukukäskyn. Näiden lisäksi siihen kuuluu eräitä lähinnä tietokannan hoitoon käytettäviä käskyjä, kuten ANALYZE ja EXPLAIN PLAN.

Tärkeimmät SQL-käskyt

 • SELECT
 • INSERT
 • UPDATE
 • DELETE
 • COMMIT
 • ROLLBACK
 • SAVEPOINT
 • SET TRANSACTION
 • CREATE
 • ALTER
 • DROP
 • TRUNCATE
 • ANALYZE

SQL-käskyt pitävät sisällään useita optioita, varsinkin SELECT-käsky. Lisäksi SELECT-käskyn voi kirjoittaa usean muun SQL-käskyn sisään (alikyselyt). Oracle SQL pitää sisällään myös suuren määrän funktioita. Funktiot jaetaan kahteen ryhmään: rivi- ja ryhmäfunktioihin.

Rivifunktioita ovat mm.

 • ROUND, TRUNCATE
 • CEIL, FLOOR, WIDTH_BUCKET
 • TO CHAR, TO DATE, TO NUMBER
 • ADD MONTHS, MONTHS BETWEEN, SYSDATE, CURRENT_DATE
 • SESSION_TIMEZONE, DB_TIMEZONE
 • SUBSTR, INSTR, REPLACE, TRANSLATE
 • UPPER, LOWER, INITCAP
 • LPAD, RPAD, LTRIM, RTRIM, TRIM
 • NVL, NVL2, COALESCE, NULLIF

Ryhmäfunktioita ovat mm.

 • SUM
 • COUNT
 • MIN, MAX
 • AVG
 • VARIANCE, STDDEV

SQL on relaatiokannan käsittelykieli ja se ei näin ollen ole aito ohjelmointikieli. SQL:stä puuttuu ohjelmointikieleen verrattuna mm. virhekäsittely, määrittelyt, ohjelmakutsut, ehtolauseet, toistorakenteet, jne. Oracle:lla on ohjelmointikieli PL/SQL (Procedural language/SQL), joka on eräänlainen laajennos SQL-kieleen. PL/SQL sisältää edellämainitut ohjelmointikielen piirteet, joka SQL:stä puuttuvat. PL/SQL on Oraclen natiivi kieli ja se toimii tehokkaasti Oracle-tietokannassa. PL/SQL on myös varsin helppo ohjelmointikieli oppia. Saariston IT tarjoaa koulutusta myös PL/SQL-kielessä. 

Yhteystiedot

Saariston IT

www.saaristonit.fi

puh. 045-6519941

kari.aalto(at)saaristonit.fi

Tietoa meistä

Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit

Summary
IT Training
Service Type
IT Training
Provider Name
Saariston IT,Pyhämaa, Uusikaupunki, Telephone No.045-6519941
Area
Finland
Description
SQL courses, PL/SQL courses