QlikView-kurssi: opi analysoimaan tietoja tehokkaasti ja helposti!

 Tehokas päätöksenteko perustuu siihen, että oikeat tiedot ovat helposti saatavilla ja ymmärrettävässä vuodessa.  QlikView tarjoaa mahdollisuuden tehdä ad hoc-kyselyjä ilman ahtaasti määriteltyjä rakenteita ja hierarkioita, mikä on tyypillistä monille muille business intelligence -työkaluille. Lyhyen tietopaketin QlikView:stä löydät tästä. 

Tarjonnassamme on kaksi QlikView-kurssia: QlikView Designer, jossa opit QlikView-sovelluksen käytön ja sen objektien (listat, kaaviot) luonnin, sekä QlikView Developer, jolla opit tietokannan luonnin ja sovelluksen rakentemisen käyttäjiä varten.

Kurssimme ovat asiakaskohtaisia, ne järjestetään asiakkaan tiloissa ja tarvittaessa myös asiakkaan datalla.

Ota yhteys ja pyydä tarjoustamme! Kurssimme voidaan myös räätälöidä asiakkaan erityistarpeiden mukaan. Olemme toteuttaneet räätälöityjä asiakaskohtaisia koulutuksia kymmenille suomalaisyrityksille. Räätälöinnin tarve on aina tapauskohtaista, normaalitapauksissa emme veloita räätälöinnistä erikseen. 

Hanki sinäkin laadukasta ja asiakaslähtöistä QlikView-koulutusta meiltä. Sinua ennen näin ovat tehneet jo monet organisaatiot kautta Suomen maan. 

QlikView-kurssi sinulle!

QlikView Designer -kurssi:  miten analysoida tietoja tehokkaasti QlikView:n avulla?

Kurssi järjestetään asiakaskohtaisesti ja sen kesto on kaksi työpäivää.

Tällä kurssilla sinä opit ne QlikView:n käyttöön liittyvät tekniikat ja ominaisuudet, jotka ovat kaikkein olennaisimpia. Kurssilla luot oman QlikView-appsin ladaten siihen tietoja eri tiedostoista, mm. excelistä.  

Tämä QlikView-kurssi on hyvin käytännönläheinen ja aika kuluu nopeasti harjoitellessa. Usein kurssilaiset hämmästyvät, miten nopeasti aika kuluu ja miten innostavaa QlikView:n käyttö ja käytön oppiminen ovat. 

Tämä QlikView-kurssi on tarpeellinen sekä QlikView-appsien peruskäyttäjille sekä näitä sovelluksia kehittäville henkilöille. 

Kurssimateriaalina käytämme QlikView for Developers -kirjaa ja siihen liittyviä harjoituksia. Kurssilla voidaan myös käyttää asiakkaan omaa dataa, jos niin halutaan. 

Tässä vielä kurssin pääkohdat listattuina: 

 •     Tietomalliin tutustuminen
 •     List box, Multi box, Table box, jne.
 •     Graafit eli kaaviot
 •     Porautumiset ja siirtymiset
 •     Painikkeet, herättimet, kuvat
 •     Set Analysis ja Alternate States –tekniikat
 •     Sovelluksen sisäisten raporttien kehitys

QlikView Developer -kurssi: tietojen integrointi ja lataus käyttäjien hyväksikäytettäväksi

Kurssi järjestetään asiakaskohtaisesti ja sen kesto on kaksi työpäivää.

Ennen kuin tietoja voidaan QlikView:llä analysoida, mitää luoda QlikView-sovellus ja ladata sen tietokantaan tiedot eri lähteistä. Tällä kolmipäiväisellä opit lataamaan tietoa ja integroimaan ne niin, että ne muodostavat eheän ja tehokkaan tietokannan. 

Kurssi opit tuomaan tietoja Qlikkiin Excelistä ja monesta muusta tiedostotyypistä sekä luonnollisesti myös relaatiotietokannoista. Tämä on sinänsä helppoa, mutta joskus sekin pitää opetella!  

Tässä kurssin pääkohdat listattuina:

 • Editorin käyttö
 • Tietojen lataus relaatiotietokannasta
 • Tietojen lataus Excelistä ja csv-tiedostoista
 • Debuggerin käyttö
 • Join-operaattorit ja Concatenate
 • Tietomallin ongelmakohdat: synteettiset avaimet ja ”loosely coupled tables”
 • Mapping load -toiminnallisuus
 • Set Analysis – ja Alternate States -tekniikat
 • Suorituskyky, QVD-tiedostot ja Incremental load
 • Käyttäjän tunnistus ja suojausten pääperiaatteet

Lisätietoa QlikView:stä

Assosiatiivinen tietokanta

QlikView pitää sisällään oman tietokantansa, joka perustuu assosiaatioihin. Verrattuna perinteisiin relaatiotietokantoihin, QlikView:n tietokanta on sekä nopeampi että helppokäyttöisempi.

Eri järjestelmistä tulevat tiedot liittyvät toisiinsa assosiaatioiden avulla eikä monimutkaista tietokannan hoitoa tarvita. QlikView tallettaa taulukoisen sarakkeista vain distinct-tiedot, josta syystä suuretkin tietomäärät voidaan talletaan hyvin pieneen tilaan.

QlikView:n tiedon haku -ominaisuudet ovat ominaisuuksiltaan vailla vertaa. Lähes jokainen, joka ensimmäistä kertaa käyttää QlikView:tä, hämmästyy sen tarjoamista mahdollisuuksista, oli hän sitten IT-alan ammattilainen tai ei. 

QlikView:n  avulla toteutat mittaristoja, graafisia esityksiä ja raportointia paljon perinteisiä ohjelmistoja helpommin ja nopeammin.

Kokemuksemme mukaan useat ”perinteisten” business intelligence -välineiden käyttäjät ja osaajat ovat olleet ällistyneitä siitä, miten helposti QlikView:llä voidaan tietoa analysoida. Ja miten nopeasti päästään suunnitelmista käytäntöön.

Käy ensin kurssi ja ala sitten vasta kehittämään QlikView-appseja: näin sinun ei tarvitse tehdä asioista kahteen kertaan!

Joskus QlikView:llä päästään analysoinnin ja raportoinnin alkuun liiankin nopeasti: QlikView-sovellus toteutetaan ilman riittävää osaamista ja sitten huomataankin, että vaikka sovellus sinänsä toimiikin, se olisi kannattanut toteuttaa hieman toisin.

Tästä syystä suosittelemme ehdottamasti kahden kurssimme, QlikView Designer ja QlikView Developer, käymistä.

Niihin uhratun ajan (2+2 päivää) saat hyvin nopeasti takaisin, kun tunnet QlikView:n läpikotaisin ja tiedät, miten QlikView-sovellusten kehityksessä kannattaa edetä. 

Vaikka QlikView-sovelluskehitys on helppoa, voi siinäkin tietysti tehdä virheitä. Kursseillamme opastetaan, miten virheet voidaan välttää. 

QlikView:illä voit analysoida dataa ja käyttää löytämääsi tietoa tukemaan päätöksentekoa. Sen avulla löydät vastauksia liiketoiminnan tärkeisiin kysymyksiin ja löydät usein myös poikkeuksia ja ongelmakohtia liiketoiminnassa – sellaisia, jotka ilman tehokasta ja helppokäyttöistä tiedon analysointivälinettä jäisivät helposti huomaamatta. 

QlikView on tuonut tiedon analysoinnin helppouden aivan uudelle tasolle. Samalla se on tehnyt eri järjestelmien tiedon integroinnin yhdeksi kokonaisuudeksi hyvinkin helpoksi.

Yhteystiedot

Saariston IT

www.saaristonit.fi

puh. 045-6519941

kari.aalto(at)saaristonit.fi

Tietoa meistä

Ajankohtaista

Yhteistyökumppanit